Go to the profile of Haim Shapiro

Haim Shapiro

lecturer, university of Haifa
  • university of Haifa
  • Israel

Discipline

Biomedical Sciences