Go to the profile of Fujiko Matsumoto

Fujiko Matsumoto

Office work, Yokohama City University
  • Yokohama City University
  • Japan