Go to the profile of Natalia Onishchenko

Natalia Onishchenko

researcher, Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry
  • Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry
  • Russian Federation

Discipline

Chemistry