Go to the profile of Vadym Pasko

Vadym Pasko

Engineer, Yuzhnoye SDO
  • Yuzhnoye SDO
  • Ukraine