Go to the profile of PreethI

PreethI

Student, Pondicherry University

More About PreethI

Discipline
  • Earth & Environmental Sciences