Go to the profile of Bonepally Karunakar Reddy

Bonepally Karunakar Reddy

Postdoctoral research fellow, McGill university

More About Bonepally Karunakar Reddy

Discipline
  • Chemistry