Go to the profile of Periklis Katopodis

Periklis Katopodis

Ph.D. Student at Brunel University London, B.A.Sc., M.Sc., Brunel University London
  • Brunel University London