Go to the profile of david oyeyemi

david oyeyemi

Exploration Geophyscist, Covenant University, Ota, Nigeria