Go to the profile of Zeynep Busra Aksoy

Zeynep Busra Aksoy

MSc Student, Ankara University, Biotechnology Institute
  • Ankara University, Biotechnology Institute