Medium default avatar

Vladimir V. Novikov

Professor, Petrovsky Bryansk State University
  • Petrovsky Bryansk State University
  • Russian Federation

Discipline

Physics