Go to the profile of Shufeng Li

Shufeng Li

Assistant prof., Xishuangbanna tropical botanical garden, CAS

About Shufeng Li

Palynology, paleocliamte reconstruction

Pollen, R, Statistics, Modeling

Contact Shufeng Li

Web
https://www.researchgate.net/profile/Shu_Feng_Li