Go to the profile of Aliya Bekmurzayeva

Aliya Bekmurzayeva

Researcher, Queen Mary University of London
  • Queen Mary University of London
  • United Kingdom