Go to the profile of Lyubov N. Goryanova

Lyubov N. Goryanova

Associate Professor, Tomsk Polytechnic University