Go to the profile of Ksenia Kamyshnaya

Ksenia Kamyshnaya

PhD student, Tomsk polytechnic university
  • Tomsk polytechnic university
  • Russian Federation