Go to the profile of Nikolaus Schmage

Nikolaus Schmage

Retiree / Rentner: Carpe diem, Retiree
  • Retiree