Go to the profile of Apostol APOSTOLOV

Apostol APOSTOLOV

Post-Doctoral Fellow, CRCL, Lyon France
  • CRCL, Lyon France
  • France

Discipline

Medicine or Clinical Sciences