Go to the profile of Ibifuro Ken-Giami

Ibifuro Ken-Giami

PhD Student, University of Portsmouth
  • University of Portsmouth
  • United Kingdom

Discipline

Computer Sciences & Engineering