Go to the profile of Vadim Kozhevnikov

Vadim Kozhevnikov

Senior Lecturer, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University

More About Vadim Kozhevnikov

Discipline
  • Physics